seowolf.net կայքի գաղտնիության քաղաքականություն

seowolf.net կայքի գաղտնիության քաղաքականություն

Կայքի ադմինիստրացիան seowolf.net- ն պարտավորվում է պահպանել ձեր գաղտնիությունը ինտերնետում: Մենք մեծապես կարևորում ենք ձեր տրամադրած տվյալների պաշտպանությունը: Մեր գաղտնիության քաղաքականությունը հիմնված է Եվրամիության տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի (GDPR) պահանջների վրա: Մեր անձնական տվյալների հավաքագրման նպատակներն են. Մեր ծառայության գործունեության բարելավումը, կայքի այցելուների հետ կապ հաստատելը, էլեկտրոնային փոստով տեղեկագրեր ուղարկելը, օգտագործողի կողմից պահանջվող տեղեկատվության տրամադրումը, կայքի գործունեության հետ կապված ծառայություններ տրամադրելը, ինչպես նաև նշված գործողությունների համար:

Անձնական տվյալների հավաքում և օգտագործում

Մենք հավաքում և օգտագործում ենք ձեր անձնական տվյալները միայն ձեր կամավոր համաձայնության դեպքում: Եթե ​​համաձայն եք դրան, Դուք մեզ լիազորում եք հավաքել և օգտագործել հետևյալ տվյալները. Անուն և ազգանուն, էլ. Փոստ, հեռախոսահամար: Ձեր տվյալների հավաքումն ու մշակումը կատարվում գործող օրենսդրությանը համապատասխան: 

Տվյալների պահպանում, փոփոխում և ջնջում

Օգտատերը, ով իր անձնական տվյալները տրամադրել է seowolf.net կայքին, իրավունք ունի փոփոխել և ջնջել դրանք, ինչպես նաև հետ վերցնել իր համաձայնությունը դրանց օգտագործման վերաբերյալ: Այն ժամանակահատվածը, որի համար կպահվեն ձեր անձնական տվյալները. Կայքի հիմնական գործունեության համար տվյալներն օգտագործելու համար պահանջվող ժամանակը: Ձեր տվյալների օգտագործման վերջում կայքի ադմինիստրացիան ջնջում է դրանք: Ձեր անձնական տվյալները մուտք գործելու համար կարող եք կապվել կայքի ադմինիստրացիայի հետևյալ հասցեով. support@seowolf.net Մենք կարող ենք ձեր անձնական տվյալները երրորդ կողմին փոխանցել միայն ձեր կամավոր համաձայնությամբ, եթե դրանք փոխանցվել են, ապա մենք չենք կարող փոխել տվյալները մեզ հետ չկապված այլ կազմակերպություններում: 

Հետադարձ կապ, վերջնական դրույթներ

Դուք կարող եք կապվել seowolf.netկայքի ադմինիստրացիայի հետ ՝ գաղտնիության քաղաքականությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ, support@seowolf.net կայքում կամ օգտագործելով կայքի համապատասխան բաժնում նշված կոնտակտային ձևը: Եթե ​​համաձայն չեք այս գաղտնիության քաղաքականության հետ, ապա չեք կարող օգտվել կայքի ծառայություններից, որի դեպքում պետք է ձեռնպահ մնալ մեր կայք այցելելուց: