Կայքի ստուգում (site audit)

Կայքի ստուգում (site audit)

Մենք կբացահայտենք կայքի բոլոր հիմնական տեխնիկական սխալները և SEO- ի օպտիմալացման ներքին խնդիրները, որոնք բացասաբար են ազդում որոնման արդյունքների տեսանելիության վրա:

Կատարվում է սխալների վերլուծություն և
առաջարկվում դրանց վերացման ուղղությամբ քայլեր:

Կատարվող գործողությունները

1. Էջի բեռնման ժամանակը
2. Լսարան հոսքի աղբյուրը
3. Ընդհանուր ինֆորմացիա
4. Որոնման համակարգի միջին ցուցանիշը
5. Էջերի մուտքի ցուցանիշ
6. Նոր այցելուների քանակ
7. Կայքի մերժման ցուցանիշ
8. Դիտման խորությունը
9. Կայքում անցկացրած ժամանակը
10. Այցելությունների աշխարհագրությունը
11. Այցելուների մուտքի ուղիներ
12. Որոնման համակարգերի տեսանելիություն տոպ 10 և ավել
13. SEO ներուժ
14. Կայքի հակառաորդները
15. Հակառաորդների ստուգում
16. Կայքի զարգացման պլան
17. Առաջադրանքների ցուցակ