Yandex ИКС

Ի՞նչ է կայքի որակի ինդեքսը (ИКС)

Կայքի որակի ինդեքսը ցույց է տալիս, թե որքանով է ձեր կայքը օգտակար օգտվողների համար Yandex- ի տեսանկյունից:

 

Որակի ինդեքսը հաշվարկելիս հաշվի են առնվում բազմաթիվ ցուցանիշներ՝

  • լսարանի չափը
  • օգտվողների բավարարվածության աստիճանը
  • օգտվողների և Yandex- ի կողմից կայքի նկատմամբ վստահության աստիճաը
  • կայքում անցկացրած ժամանակը և այլ չափանիշներ:

Հաշվարկումն համար օգտագործում է Yandex ծառայությունների ստացված տվյալները:

 

Ենթակայքի (поддомен)  ИКС ը որպես կանոն, հավասար է հիմնական կայքի ИКС ինդեքսին:

ИКС- ի հաշվարկման սկզբունքները

Բոլոր կայքերը հավասար են ИКС  ալգորիթմի համար:

Yandex- ն իրավունք ունի փոխել որակի ինդեքսը ցանկացած պահի՝ առանց ծանուցման, վերագրել կայքին ИКС արժեք կամ ամբողջությամբ չեղյալ համարել այն հետևյալ դեպքերից մեկում՝

  • խախտումներ հայտնաբերվելու դոպքում
  • ИКС ցուցիչի վրա ազդելու փորձ

Yandex- ը չի մեկնաբանում ցուցանիշի փոփոխությունները և չի տալիս որևէ երաշխիք կամ պայման դրա վերականգնման համար: