Պոռտֆոլիո

Գլխավոր Պոռտֆոլիո

zizi.llc

SEO առաջխաղացում zizi.llc

Zizi.llc-ն մեզ համար կարևոր կայք է: Այն պատրաստվել է մեր աշակերտի նախաձեռնությամբ իր իսկ գործունեության համար: Նախագծի կարևորագույն փուլերից էր կայքի տեխնիկական առաջադրանքների դուրսգրումը, որի հիման վրա էլ կառուցվել է ամբողջ աշխատանքը:

Կատարված աշխատանք

1. Կայքի տեխնիկական առաջադրանքների լուծման ցանկի դուրսգրում

2. Կայքի SEO օպտիմալացում

3. Վերնագիր <title> և նկարագրություն <description> մետատեգերի լրացում

4. Բանալի բառերի լրացում

5. SEO չափորոշիչների համաձայն կոնտենտի ստեղծում

6. ՍՄՄ մարքեթինք (Facebook)

7. Google analytics-ի և Google search console-ի կցում

8. Yandex Metrika-ի և Yandex Webmaster-ի կցում

Արդյունքներ

Այժմ կայքը գործում է և օգնում հազարավոր մարդկանց: Ուրախ ենք, որ մասնակցել ենք այս գործընթացին: