baeckerei-anatol.de

SEO առաջխաղացում Գերմանիայի հանրապետությունում


Մենք արդեն ունեցել եինք փորզ աշխատելու Գերմանիայի դաշնային հանրապետությունում, բայց այնուամենայնիվ այս կայքը կատարեցինք մեծ հետաքրքրությամբ: Մեզ համար նա մեծ փորձ էր, և հաճելի աշխատանք քանի որ օգնում եինք մեր հայրենակցին:
Կայքը ստուգելուց հետո իհայտ եկան բազմաթիվ խնդիրներ կապված կայքի ներքին օպտիմիզացայի հետ, ինչհպես նաև ծրագրային հատվածի հետ:
Անհապաղ սկսեցինք աշխատանք կայքի ծրագրային ուղման համար, բեռնման արագությունը նվազեցնելու, կայքի ծավալը փոքրացնելու, սեռվեռից չարձագանքող հղումների ուղղում …և այլն:
• Կատարեցինք կայքի ներքին օպտիմիզացիան
• Գրել title, description keywords
• Լրացնել բանալի բառրը
• H1, H2, H3… լրացում
Ներքին օպտիմիզացիան ավարտելուց հետո սկսեցինք ատաքին օպտիմիզացիան, զուգահեռ միացնելով գովազդ: Սկզբնական շրջանում մեծացրեցինք հաճախումների քանակը գովազդների միջոցով մինչ SEO առաջխաղացմը տվեց իր դրական արդյունքները: Արդյունքում ունեցանք բնականոն որոնումից այցելուներ և հաճախորդների մեծացում: Տվյալ կայքի դեպքում մենք աշխատում եինք լոկալ տարածքի վրա և տվալ թաղամասում շատկարճ ժամկետներում դարձանկ որոնման համակարգում գերիշխող կայք: