Կայքի ստեղծում Azad.am

կայք գրել

Կայքի ստեղծում

Azad.amTOMORROW’S MOLECULES TODAY

Խոշար դեղագործականընկերություն, որը աշխատում է ԱՊՀ երկրներում, Վարաստանում, Ուկրաինայում և Իրանում: Զբաղվում է դեղերի ներմուծմամբ և արտարությամբ ինչպես նաև անասնաբուժական (գյուղատնտեսական եվ ընտանի կենդանիների, թռչունների, ձկների) դեղերի արտադրությամբ:

Մեր թիմի դիմաց դրված էր առաջադրանք ընկերության ներկայացուցչական էջ պատրաստել, որը կլինի հակիրճ, գեղեցիկ, մատչելի:

  1. Կազմվեց կայքի տեխնիկական առաջադրանքը
  2. Դիզաինեռների օգնությամբ կայքի արտաքին տեքի մի քանի օրինակներ, որոնցից ընտրվեց մեկը
  3. Ընկերության կողմից տրվեց կոնտենտը, որը թարգմանցինք 3 լեզվով ռուսերեն, անգլերեն և վրացերեն
  4. Կաճ ժամանակում պատրատ էր նախնական կայքը ցուցադրման համար
  5. Որոշակի շտկումներից հետո պատրաստ էր նաև կայքը

Շատ ուրախ ենք համագործակցելու համար «ԱԶԱԴ Ֆարմասյութիքլզ» ՍՊԸ-ի հետ: